QAZ     ENG     RUS

ҰСЫНЫМДАР

Компаниялардың ашықтығын жетілдіру және пайдаланушылардың цифрлық құқықтарын сақтаудың жоғары стандарттарын арттыру мақсатында DRCQ сарапшылары алынған деректер мен нәтижелер негізінде веб-сервистер үшін келесі жалпы ұсынымдарды дайындады, олармен танысып, компаниялар осы ұсынымдарға қаншалықты сәйкес келетінін және қандай аспектілерді өзгертуге немесе жақсартуға болатынын өз бетінше тексере алады:

Транспаренттілік

 1. Компанияның адамның құпиялылық пен ақпарат бостандығына құқықтарын сақтауға (құжаттарда, сайтта, көпшілік алдында сөйлеген сөздерінде) бейілділігін көрсету
 2. Transparency report-ты тұрақты негізде жариялау

2.1 Пайдаланушылардың деректерін ұсыну бойынша сұраныстарды көрсете және бөле отырып, оның ішінде:

 • сұраулар саны бойынша
 • даулы сұраулар
 • деректер санаттары бойынша
 • сұрау көзі бойынша
 • талап бойынша
 • шешім бойынша

2.2 Мемлекеттік органдар мен жеке тұлғалар тарапынан ақпаратқа қол жеткізуді шектеу туралы талаптардың саны туралы, оның ішінде сервистің ерекшелігіне сәйкес алынған және қанағаттандырылған талаптардың саны туралы, атап айтқанда:

 • аккаунттар саны бойынша
 • топтар саны бойынша
 • посттар саны бойынша
 • пікірлер саны бойынша
 • жүктелетін бейне файлдар саны бойынша жүктелетін суреттер саны бойынша
 • жүктелетін аудио файлдар саны бойынша

2.3 Пайдаланушылар үшін мемлекеттік органдар мен жеке тұлғалардың сұрау салуларын қарау рәсімін ашу:

 • пайдаланушылар туралы ақпарат сұрауларына жауаптар бойынша
 • ашық талқылауға болмайтын сұраулардың түрлері бойынша
 • ақпаратты шектеу сұрауларын тексеру
 • өзіне қатысты сұрау салу алынған пайдаланушыны хабарлау

2.4 Пайдаланушылардың шағымдарын қараудың қолжетімді және түсінікті саясатын әзірлеу және жариялау

2.5 Компания даулаған мемлекеттік органдардың заңсыз сауалдары туралы ақпаратты ашу.

Құпиялылық

 1. Пайдаланушыларға таргеттелген жарнамада олардың деректерін пайдалануды бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ету
 2. Құпиялылық саясатын және Пайдаланушы келісімін өзгерту тізілімін жүргізу
 3. Пайдаланушылар туралы жиналған деректердің түрі мен әдісі туралы толық ақпаратты ашу
 4. Пайдаланушылардың деректерін сақтау мерзімі мен жою тәртібін егжей тегжейлі ашып көрсету
 5. Пайдаланушыларға олардың дербес деректерінің көшірмесін сұрату және алу мүмкіндігін қамтамасыз ету
 6. Сервисті анонимді түрде пайдалану мүмкіндігін қарастыру
 7. Пайдаланушыларға жайылып кету фактісі туралы дереу хабарлау
 8. Пайдаланушыларға компанияның өнімдерімен немесе қызметтерімен байланысты киберқауіпсіздік тәуекелдерінен қалай қорғануға болатынын үйрететін тәжірибелік материалдарды жариялау

Ақпарат бостандығы

 1. Компания жеке тұлғалардан және мемлекеттік органдардан ақпаратқа (топтарға, аккаунттарға, посттарға, пікірлерге, жарияланымдарға) қолжетімділікті шектеу туралы талаптарды орындамас бұрын оларды заңды түрде тексеруді қалай жүзеге асыратынын ашу.
 1. Пайдаланушының жеке тұлғалар мен мемлекеттік органдардың заңды сұрау салуы негізінде бұғатталған ақпаратқа қолжетімділік алуға тырысқан кезде қандай себеппен (құқыққа қайшы ақпарат санаты) және қандай да бір органның шешімі бойынша (сұрау салу күні мен шешім нөмірін көрсете отырып) ақпаратқа қолжетімділік шектелгенін көрсету.